تا دو ماه دیگر امکان درخواست فیبر نوری بر روی سایت شرکت مخابرات فراهم می شود

تا دو ماه دیگر امکان درخواست فیبر نوری بر روی سایت شرکت مخابرات فراهم می شود

شبکه پنج- 2 آذر 1401- 18:00| مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: تا دو ماه آینده امکان درخواست فیبر نوری در پایگاه اینترنتی شرکت مخابرات تهران امکان پذیر ...