سیگنال توافق به بازار

سیگنال توافق به بازار

پس از اعلام توافق تهران_ریاض، نرخ ارز اولین بازاری بود که واکنش مثبت خود را به این خبر آشکار کرد. دبیر کانون صرافان طی مصاحبه ای پیش بینی کرده که این کاهش قی...