حمله سگ خانگی به ۴ شهروند کاشانی

حمله سگ خانگی به ۴ شهروند کاشانی

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: اقدامات درمانی برای ۴ شهروند کاشانی که مورد حمله سگ خانگی قرار گرفته بودند، انجام شد.