کنایه های سریال پدر خوانده به تقلب بهاره افشاری در بازی مافیا

کنایه های سریال پدر خوانده به تقلب بهاره افشاری در بازی مافیا

سریال پدر خوانده یک رئالیتی شو است که در واقع ادامه شب‌های مافیا است ماجرای تقلب در این سریال توسط بازیگرانی که در آن حضور پیدا می‌کنند موضوعی است ...