خداحافظی با خاطرت تلخ و شیرین ۱۴۰۱ | جایزه برای کاربرهای زومیت | سال نو مبارک

خداحافظی با خاطرت تلخ و شیرین ۱۴۰۱ | جایزه برای کاربرهای زومیت | سال نو مبارک

سال ۱۴۰۱ با همه خاطرات تلخ و شیرینش گذشت. تو این ویدئو نگاهی کوتاه به سال ۱۴۰۱ تو زومیت داریم و بچه‌های زومیت از تجربه‌هاشون برامون میگن. کلی لحظه&...
روز از نو، روزی از نو ...

روز از نو، روزی از نو ...

روز از نو، روزی از نو ...
[ رسانه گردشگری راه بلد ]

[ رسانه گردشگری راه بلد ]

سال نو مبارک [ رسانه گردشگری راه بلد ] ماسک_بزنیم واکسن_بزنیم us t.me/rahbalad ------------------------ www.rahbalad.news instagram.com/rahbalad.official