پیک بامدادی: وزارت نیرو 100درصد خدمات خود را در پنجره ملی دولت هوشمند ارائه نکرد

پیک بامدادی: وزارت نیرو 100درصد خدمات خود را در پنجره ملی دولت هوشمند ارائه نکرد

رادیو ایران - 11 آذر 1402-08:15|معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات می گوید وزارت نیرو 100 درصد خدمات خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارئه نکرده...
پیگیری اتصال سامانه کتابخانه ملی

پیگیری اتصال سامانه کتابخانه ملی

شبکه یک -9 آذر 1402-08:00| بنا بر اعلام سازمان فناوری اطلاعات فقط 14 درصد از خدمات شناسه دار شده سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پنجره خدمات دولت هوشمند متصل...
بررسی ارائه 100 درصدی خدمات دستگاه ها از طریق پنجره ملی

بررسی ارائه 100 درصدی خدمات دستگاه ها از طریق پنجره ملی

شبکه خبر- 8 آذر 1402-22:00 | جواد موحد- معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ما از مرحله اتصال به پنجره ملی گذار کردیم همه دستگاه‌ها متصل شد...
کم کاری دستگاه ها در ارایه 100 درصدی خدمات خود در پنجره ملی دولت هوشمند

کم کاری دستگاه ها در ارایه 100 درصدی خدمات خود در پنجره ملی دولت هوشمند

شبکه خبر- 6 آذر 1402-17:30| به دلیل کم کاری برخی دستگاه‌ها تاکنون هزار و 939 خدمت از خدمات دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارایه نشده است....
بررسی وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی

بررسی وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی

شبکه یک - 5 آذر 140214:00| متصل نشدن صد درصدی خدمات برخی دستگاه‌ها به درگاه ملی پنجره واحد ؛ جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ...
متصل نشدن 100 درصدی خدمات دستگاه ها به پنجره دولت هوشمند

متصل نشدن 100 درصدی خدمات دستگاه ها به پنجره دولت هوشمند

شبکه یک - 5 آذر 1402-08:00|جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره متصل نشدن 100 درصدی خدمات دستگاه‌ها به درگاه ملی پنجره واحد گفت:...
اتصال 100 درصدی دستگاه ها به درگاه ملی پنجره واحد

اتصال 100 درصدی دستگاه ها به درگاه ملی پنجره واحد

شبکه خبر - 4 آذر 1402-2200 | جواد موحد- معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: باید دستگاه‌های اجرایی پارسال 50 درصد خدمات خود را از طریق پنجر...
متصل نشدن 53 درصد خدمات دستگاه ها به پنجره ملی

متصل نشدن 53 درصد خدمات دستگاه ها به پنجره ملی

شبکه دو- 4 آذر 1402-20:30 | 53 درصد خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌ها به درگاه پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نیستند. معاون دولت الکترونیک سازمان فنا...
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زیر ذره بین

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زیر ذره بین

شبکه یک - 1 آذر 1402-14:00| مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسید، بر اساس قانون دستگاه‌ها باید صد درصد خدمات را در پنج...
پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات

پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات

شبکه خبر- 1 آذر 1402-09:00| مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسید، بر اساس قانون دستگاه‌ها باید صد درصد خدمات را در پنج...
پنجره ملی دولت هوشمند

پنجره ملی دولت هوشمند

شبکه خبر- 30 آبان 1402-22:00| جواد موحد- معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ما از مرحله اتصال گذر کردیم تمرکز ما در سال گذشته بر روی اتصال دست...
امشب پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

امشب پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه دو- 30 آبان 1402-20:30| امشب مهلت اتصال و ارایه خدمات 100 درصدی دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پایان می‌یابد. به گفته معاون دولت ال...
۱۰ دستگاهی که هنوز به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل نشده اند

۱۰ دستگاهی که هنوز به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل نشده اند

رادیو ایران - 30 آبان 1402-08:00| مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند امروز پایان می‌یابد. جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فن...
آخرین روز  مهلت دستگاه ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

آخرین روز مهلت دستگاه ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه خبر- 30 آبان 140207:50|امروز آخرین روز مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. در این باره با جواد موحد معاون دولت الکترونیک...
الزام دستگاه ها به هوشمند کردن 20 درصد خدماتشان تا پایان دی ماه

الزام دستگاه ها به هوشمند کردن 20 درصد خدماتشان تا پایان دی ماه

شبکه یک- 29 آبان 1402-21:00| موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: دستگاه‌ها همچنین باید تا پایان آذر ماه 100 درصد استعلام‌ها...
سلام خبرنگار:  اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک

سلام خبرنگار: اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک

شبکه خبر- 29 آبان 1402-07:45|در پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک قرار داریم. در این باره با جواد موحد معاون دولت الکترونی...
مرور اخبار فناوری: ماجرای تمام نشدنی وضعیت کیفیت اینترنت

مرور اخبار فناوری: ماجرای تمام نشدنی وضعیت کیفیت اینترنت

در این گزارش تصویری مروری داریم بر اخبار فناوری اطلاعات: سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: بله حریم خصوصی کاربران را نقض نکرده است رئیسی دستور داد کارگروه ...
اتصال ۹۸ درصدی دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اتصال ۹۸ درصدی دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه خبر- 1 مرداد 142- 07:00 |جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: میزان اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند به ۹۸...
بررسی اتصال 98 درصدی دستگاه ها به پنجره ملی

بررسی اتصال 98 درصدی دستگاه ها به پنجره ملی

شبکه خبر- 31 تیر 1402- 22:00| جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: گام اول در سال گذشته با راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اتص...
پیگیری اتصال مراکز آموزش عالی به پنجره واحد

پیگیری اتصال مراکز آموزش عالی به پنجره واحد

شبکه یک- 29 تیر 1402-21:00|سازمان سنجش آموزش کشور و برخی انشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خلف وعد...
تخلف دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در نپیوستن به  به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

تخلف دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در نپیوستن به به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه دو- 29 تیر 1402-20:30| دانشگاه شریف و دانشگاه تهران هنوز به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشده‌اند. موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطل...
دستگاه ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

دستگاه ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه یک - 1 تیر 1402-14:00| با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در 31 خرداد، همچنان برخی دست...
فاینکس 49: به این نمایشگاه اومدم تا دستاورد ها و فناوری های جدید رو ببینم...

فاینکس 49: به این نمایشگاه اومدم تا دستاورد ها و فناوری های جدید رو ببینم...

استودیوی پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (فاینکس: بورس، بانک و بیمه) کاری از آرش سروری با حمایت بیمه دات‌کام در تاریخ جمعه 19 خرداد ۱۴۰2 در این قسمت، گفت...
16 میلیون نفر در تاسیس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شدند

16 میلیون نفر در تاسیس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شدند

شبکه خبر- 18 خرداد 1402- 17:30| معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: از زمان تاسیس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا کنون بیش از 16 میلیون نفر احراز ...
استفاده از تصاویر ماهواره ای خیام در پنجره مدیریت واحد زمین

استفاده از تصاویر ماهواره ای خیام در پنجره مدیریت واحد زمین

شبکه یک - 17 خرداد 1402- 08:00 |مباشری مدیر طرح‌های مرتبط با زمین در سازمان فناوری اطلاعات از امضای تفاهم‌نامه به کارگیری تصاویر ماهواره‌ای خی...
استفاده از تصاویر ماهواره ای خیام در پنچره مدیریت واحد زمین

استفاده از تصاویر ماهواره ای خیام در پنچره مدیریت واحد زمین

شبکه خبر- 16 خرداد 1402- 19:00| مدیر طرح‌های مرتبط با زمین در سازمان فناوری اطلاعات از امضای تفاهم‌نامه به کارگیری تصاویر ماهواره‌ای خیام در ...
کدام دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل نشده اند؟

کدام دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل نشده اند؟

شبکه یک - 16 خرداد 1402- 14:00| اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت؛ جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اعلام ای...
سلام خبرنگار : اتصال دستگاه ها به پنجره واحد دولت هوشمند

سلام خبرنگار : اتصال دستگاه ها به پنجره واحد دولت هوشمند

شبکه خبر- 16 خرداد 1402- 07:40| گفتگوی تلفنی با جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره اتصال دستگاه ها به پنجره واحد دولت هوشمند.
اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت

اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت

شبکه خبر- 16 خرداد 1402- 11:00 | اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت؛ جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اعلام ا...
فراخوان  سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی فراهم کنندگان خدمات ابری

فراخوان سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی فراهم کنندگان خدمات ابری

شبکه خبر- 17 اردیبهشت 1402- 17:30| سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی فراهم‌کنندگان خدمات ابری در کشور فراخوان داد. ایجادکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ...
ضرورت اجرای پنجره واحد مدیریت زمین

ضرورت اجرای پنجره واحد مدیریت زمین

شبکه یک - 30 فروردین 1402- 14:00|یک روز تا پایان وعده راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در همه استان ها. طبق ابلاغ آبان 1401 معاون اول رئیس جمهور این سامانه...
امکان تبادل پیام بین پیام رسان های بومی آغاز شد

امکان تبادل پیام بین پیام رسان های بومی آغاز شد

شبکه یک - 27 اسفند 1401-14:00| حامد منکرسی معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: اتصال بله و ایتا به صورت آزمایشی در میان عده ای از کاربر...
دو پیام رسان ایرانی به یکدیگر متصل شدند

دو پیام رسان ایرانی به یکدیگر متصل شدند

رادیو ایران - 27 اسفند 1401- 08:00| حامد منکرسی معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: اتصال بله و ایتا به صورت آزمایشی در میان عده ای از ...
اتصال چند پیام رسان داخلی به یکدیگر

اتصال چند پیام رسان داخلی به یکدیگر

شبکه یک- 26 اسفند 1401- 21:00| بله و ایتا به صورت آزمایشی به یکدیگر متصل شدند. معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت...
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات

شبکه یک- 25 اسفند 1401- 21:00| پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان طرح برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات انتخاب شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در بخ...
رئیس سازمان فناوری اطلاعات: موفقیت سرویس ها به پذیرش مردم بستگی دارد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات: موفقیت سرویس ها به پذیرش مردم بستگی دارد

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، باور دارد برای تحقق اهداف این شبکه باید مرزهای بین‌‌سازمانی برداشته شود تا شاهد تعلل در اجرای وظایف دستگ...
اتصال حدود 90 درصد از دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اتصال حدود 90 درصد از دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه خبر - 1 دی 1401- 2200| علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: این طرح را خیلی‌ها می‌گفتند قابل انجام نیست و اکنون می‌بینیم که بخش ع...
دولت هوشمند در دولت سیزدهم

دولت هوشمند در دولت سیزدهم

شبکه یک - 1 دی 1401-14:00پبا پیگیری و تاکیدات رئیس جمهور شمار بیشتری از دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند یعنی حدود 88 درصد. جواد موحد ا...
آخرین وضع اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

آخرین وضع اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

شبکه خبر- 1 دی 1401- 10:50| جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: حدود 12 شهرداری به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شده اند اما متاسفا...
آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند

آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند

شبکه یک 30 آذر 1401- 14:00|امروز آخرین مهلت دستگاه ها در اتصال خدمات پرکاربرد خودشان به پنجره واحد هوشمند دولت الکترونیک است. در این باره با موحد معاون الکت...
سلام خبرنگار : آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به  پنجره واحد هوشمند دولت الکترونیک

سلام خبرنگار : آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره واحد هوشمند دولت الکترونیک

شبکه خبر- 30 آذر 1401- 07:50|امروز آخرین مهلت دستگاه ها در اتصال خدمات پرکاربرد خودشان به پنجره واحد هوشمند دولت الکترونیک است. در این باره با موحد معاون الک...
چگونگی حمایت از کسب وکارهای فعال در سکوها داخلی

چگونگی حمایت از کسب وکارهای فعال در سکوها داخلی

شبکه خبر- 27 آذر 1401- 22:00| محمد خوانساری- رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: در دولت سیزدهم یکی از مسائلی که در همت دولت قرار گرفت کاربردهای فناوری اطلاعات و...
سلام خبرنگار : رونمایی از سامانه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی

سلام خبرنگار : رونمایی از سامانه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی

شبکه خبر- 27 آذر 1401- 07:37| امروز قرار است از سامانه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شود. در این باره با مظفری مدیرکل پایش و ...
آیین نامه حمایت از سکوها در مسیر اجرا

آیین نامه حمایت از سکوها در مسیر اجرا

شبکه خبر- 28 آبان 1401- 17:30 | اجرای آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اینترنتی که از مصوبات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود با فراخوان از سکوها آغاز ...
آیین نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

آیین نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

شبکه پنج- 27 آبان 1401- 18:00| اجرای آیین نامه حمایت از سکوهای و کسب و کارهای اینترنتی که از مصوبات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود با فراخوان از سکوها کلید...
آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به درگاه ملی خدمات

آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به درگاه ملی خدمات

شبکه پنج- 16 آبان 1401-20:00| جواد موحد- معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: از ابتدای شکل‌گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند دو تا تکلیف بر...
صبح بخیر ایران : اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

صبح بخیر ایران : اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه یک - 16 آبان 1401- 07:40| جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با حضور در برنامه «صبح بخیر ایران» گفت: تا امروز 78 درصد دستگ...
میز اقتصاد: بررسی اتصال دستگاه ها به پنجره ملی هوشمند خدمات

میز اقتصاد: بررسی اتصال دستگاه ها به پنجره ملی هوشمند خدمات

شبکه خبر- 12 آبان 1401- 14:55| مهمانان برنامه : جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ، میرزاپور مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی. جواد ...