بهادری جهرمی: سازمان بازرگانی در دولت تشکیل می شود

بهادری جهرمی: سازمان بازرگانی در دولت تشکیل می شود

سخنگوی دولت درباره جدایی مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، گفت: لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال می‌شود؛ این س...