جزئیات پروژه عظیم ساخت ورزشگاه بزرگ تهران

جزئیات پروژه عظیم ساخت ورزشگاه بزرگ تهران

کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان جزئیات پروژه عظیم ساخت ورزشگاه بزرگ در تهران را مطرح کرد.