کند و کاو در معدن کاوی

کند و کاو در معدن کاوی

در زیستگاه جنوبی یوزپلنگ ایرانی از سال ۹۴ به بعد، فقط ۴ یوز مشاهده شده‌اند و مهم‌ترین عامل این کاهش جمعیت، توسعه گسترده معدن‌کاوی در یزد و منط...