️شاه راه باز شد/ خبر خوش برای مشهدی‌ها و زائران امام رضا(ع)

️شاه راه باز شد/ خبر خوش برای مشهدی‌ها و زائران امام رضا(ع)

تا ۱۰ روز آینده کار انتقال پادگان لشگر ۷۷ آغاز می شود این پادگان پس از ۱۵سال تلاش از مشهد خارج خواهد شد این انتقال منجر به بازگشایی راه‌های اصلی برای مر...