بیستمین سالگرد شهادت راشل کوری

بیستمین سالگرد شهادت راشل کوری

اسماعیل رضوان، عضو ارشد حماس: راشل کوری جان خود را فدا کرد زیرا شاهد جنایت رژیم اشغالگر اسرائیل و ظلم به ملت فلسطین بود. او نتوانست این ظلم را بپذیرد، راشل ک...