ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/11/01

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/11/01

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی، روایتگر دفاع مقدس و شهدا، مداح اهل بیت علیهم السلام و کارشناس فرهنگی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/11/01، جهت دری...
ارتباط تلفنی با " آقای حسین علایی" در رادیو سرو 1401/10/26

ارتباط تلفنی با " آقای حسین علایی" در رادیو سرو 1401/10/26

ارتباط تلفنی با "آقای حسین علایی، روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ 1401/10/26، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
ارتباط تلفنی با" جناب سرهنگ مهدی اکرمیه، در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/18

ارتباط تلفنی با" جناب سرهنگ مهدی اکرمیه، در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/18

ارتباط تلفنی با" جناب سرهنگ مهدی اکرمیه ،بسیجی و روایتگر دفاع مقدس ،از راویان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع "در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/18 ،مورخ،ج...
ارتباط تلفنی با "حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا آبیار "در رادیو سرو ۱۴۰۱/10/11

ارتباط تلفنی با "حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا آبیار "در رادیو سرو ۱۴۰۱/10/11

ارتباط تلفنی با" حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا آبیار، کارشناس مذهبی و روایتگر دفاع مقدس"در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/11 ،مورخ،جهت دریافت اپلیکیشن را...
ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی "در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/10

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی "در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/10

ارتباط تلفنی با" آقای محمد عطاالهی، روایتگر دفاع مقدس و شهدا، مداح اهل بیت علیهم السلام _ سپهید سردار سلیمانی"در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/10 ،مورخ،...
ارتباط تلفنی با "جناب سرهنگ مهدی اکرمیه "در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/10

ارتباط تلفنی با "جناب سرهنگ مهدی اکرمیه "در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/10

ارتباط تلفنی با" جناب سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه،روایتگر دفاع مقدس"در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/10 ،مورخ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو، عدد شماره...
ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/09/26

ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/09/26

ارتباط تلفنی با " آقای عطاالهی ،روایتگر دفاع مقدس و شهدا ،مداح اهل بیت علیهم السلام و کارشناس فرهنگی " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/26، جهت دریافت اپ...
گفتگوی تلفنی با "آقای محمد عطاالهی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/19

گفتگوی تلفنی با "آقای محمد عطاالهی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/19

گفتگوی تلفنی با "آقای محمد عطاالهی،روایتگر دفاع مقدس و شهدا، مداح اهل بیت(ع)" در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰9/19، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شمار...
گفتگوی تلفنی با "آقای محمد عطاالهی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/12

گفتگوی تلفنی با "آقای محمد عطاالهی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/12

گفتگوی تلفنی "آقای محمد عطاالهی،روایتگر دفاع مقدس و شهدا، مداح اهل بیت(ع)" در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰9/12، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3...
ارتباط تلفنی با " جناب سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه " مورخ 1401/09/08

ارتباط تلفنی با " جناب سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه " مورخ 1401/09/08

ارتباط تلفنی با "جناب سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه، روایتگر دفاع مقدس و پیشکسوت جبهه و جنگ"در رادیو سرو مورخ 1401/09/08 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادی...
ارتباط تلفنی با "آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/28

ارتباط تلفنی با "آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/28

ارتباط تلفنی با "آقای محمد عطاالهی،روایتگر دفاع مقدس ،مداح اهل بیت علیهم السلام و کارشناس فرهنگی " در رادیو سرو مورخ 1401/08/28 ،جهت دریافت اپلیکیش...
ارتباط تلفنی با "آقای محمد عطالهی " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/28

ارتباط تلفنی با "آقای محمد عطالهی " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/28

ارتباط تلفنی با "آقای محمد عطالهی،اروایتگر دفاع مقدس ،مداح اهل بیت علیهم السلام و کارشناس فرهنگی " در رادیو سرو مورخ 1401/08/28 ،جهت دریافت اپلیکیش...
ارتباط تلفنی با "سردار شمس الله زاده " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/۲5

ارتباط تلفنی با "سردار شمس الله زاده " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/۲5

ارتباط تلفنی با "سردار شمس الله زاده، روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو مورخ 1401/08/25 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱...
حضور مهمان " آقای واحدی " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

حضور مهمان " آقای واحدی " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

حضور مهمان "آقای واحدی ،جانباز ،رزمنده و روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ...
حضور مهمان " آقای واحدی " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰8

حضور مهمان " آقای واحدی " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰8

حضور مهمان "آقای واحدی ،جانباز ،رزمنده و روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰8، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ...
حضور مهمان "آقای روزی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/30

حضور مهمان "آقای روزی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/30

حضور مهمان " آقای روزی، روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/30، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰۹۱ ارسال...
حضور مهمان "آقای رضا اردستانی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/27

حضور مهمان "آقای رضا اردستانی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/27

حضور مهمان "آقای رضا اردستانی ،روایتگر دفاع مقدس و از راویان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/27، جهت دریافت اپلیکیشن...
ارتباط تلفنی با " آقای محمدرضا احمدی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/25

ارتباط تلفنی با " آقای محمدرضا احمدی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/25

ارتباط تلفنی با " آقای محمدرضا احمدی، روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/25، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱...
ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/23

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/23

ارتباط تلفنی با" آقای محمد عطاالهی ،کارشناس فرهنگی ،روایتگر دفاع مقدس و شهدا و مداح اهل بیت (ع) "در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/23 ، جهت دریافت اپلیکی...
ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/23

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/23

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی ، کارشناس فرهنگی،روایتگر دفاع مقدس و مداح اهل بیت (ع)» " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/23، جهت دریافت اپلیکی...
ارتباط تلفنی با " آقای خدایی" مورخ 1401/07/19

ارتباط تلفنی با " آقای خدایی" مورخ 1401/07/19

ارتباط تلفنی با " آقای خدایی ، روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/19، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰...
ارتباط تلفنی با " سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه" در رادیو سرو مورخ 1401/07/16

ارتباط تلفنی با " سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه" در رادیو سرو مورخ 1401/07/16

ارتباط تلفنی با " سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه ،روایتگر دفاع مقدس و از پیشکسوتان جبهه و جنگ " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/16، جهت دریافت اپلیکیشن ...
ارتباط تلفنی با "جناب سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه " مورخ 1401/07/09

ارتباط تلفنی با "جناب سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه " مورخ 1401/07/09

ارتباط تلفنی با "جناب سرهنگ پاسدار بسیجی مهدی اکرمیه ، پیشکسوت جبهه و جنگ و روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/09، جهت دریافت اپلیکیشن ر...
ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی"مورخ 1401/07/09

ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی"مورخ 1401/07/09

ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی ، کارشناس امور فرهنگی ، مداح اهل بیت (ع) و روایتگر دفاع مقدس و شهدا" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/09، جهت دریافت اپلیکی...
حضور مهمان "جناب سرهنگ سید عبدالله میرسپاسی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/02

حضور مهمان "جناب سرهنگ سید عبدالله میرسپاسی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/02

حضور مهمان "جناب سرهنگ سید عبدالله میرسپاسی،روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/02، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سام...
حضور مهمان" آقای خدایی ، رزمنده و روایتگر دفاع مقدس "مورخ1401/06/31

حضور مهمان" آقای خدایی ، رزمنده و روایتگر دفاع مقدس "مورخ1401/06/31

حضور مهمان" آقای خدایی ، رزمنده و روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو ،مورخ1401/06/31، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو، عدد، شماره ۳ را به سامانه ۰۲۱۷...
حضور مهمان « آقای رضا اردستانی " مورخ1401/06/27

حضور مهمان « آقای رضا اردستانی " مورخ1401/06/27

حضور مهمان « آقای رضا اردستانی ، روایتگر دفاع مقدس » در رادیو سرو ،مورخ1401/06/27، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو، عدد، شماره ۳ را به سامانه ۰۲۱۷۷...
ارتباط تلفنی با «حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ1401/06/12

ارتباط تلفنی با «حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ1401/06/12

ارتباط تلفنی با «حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی ، روایتگر دفاع مقدس » در رادیو سرو ،مورخ1401/06/12، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو، عدد، شمار...
ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی "مورخ 1401/06/05

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی "مورخ 1401/06/05

ارتباط تلفنی با " آقای محمد عطاالهی ،روایتگر دفاع مقدس و شهدا ،مداح اهل بیت و کارشناس فرهنگی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/06/05، جهت دریافت اپلیکیشن ر...
ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی "مورخ 1401/05/29

ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی "مورخ 1401/05/29

ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی ،روایتگر دفاع مقدس و شهدا،مداح اهل بیت و کارشناس فرهنگی "در رادیو سرو ،مورخ 1401/05/29 ، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سر...
حضور مهمان " آقای نیکنام، روایتگر دفاع مقدس " 1401/05/25

حضور مهمان " آقای نیکنام، روایتگر دفاع مقدس " 1401/05/25

حضور مهمان " آقای نیکنام، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو، مورخ 1401/05/25، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو، عدد، شماره ۳ را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰۹۱ ار...
حضور مهمان " آقای نیکنام، روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو،مورخ 1401/05/25

حضور مهمان " آقای نیکنام، روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو،مورخ 1401/05/25

حضور مهمان " آقای نیکنام، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو، مورخ 1401/05/25، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو، عدد، شماره ۳ را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰۹۱ ار...
ارتباط تلفنی با "حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ ۱۴۰۱/۰5/22

ارتباط تلفنی با "حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ ۱۴۰۱/۰5/22

ارتباط تلفنی با " حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی ،روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰5/22 ، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره ...
حضور مهمان " آقای محمدرضا احمدی" در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰5/10

حضور مهمان " آقای محمدرضا احمدی" در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰5/10

حضور مهمان " آقای محمدرضا احمدی، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو مورخ 1401/05/10، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰۹...
حضور مهمان " آقای سید ایمان یاراحمدی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰5/11

حضور مهمان " آقای سید ایمان یاراحمدی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰5/11

حضور مهمان " آقای سید ایمان یاراحمدی، رئیس دفتر راهیان نور،مداح و روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو مورخ 1401/05/11، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عد...
حضور مهمان " آقای عزیزالله محمدی، روایتگر دفاع مقدس " مورخ 1401/05/01

حضور مهمان " آقای عزیزالله محمدی، روایتگر دفاع مقدس " مورخ 1401/05/01

حضور مهمان " آقای عزیزالله محمدی، روایتگر دفاع مقدس ، نویسنده، شاعر، فعال اجتماعی و کارشناس فرهنگی "در رادیو سرو مورخ 1401/۰5/01، جهت دریافت اپلیک...
ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی "مورخ 1401/05/01

ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی "مورخ 1401/05/01

ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی ،روایتگر دفاع مقدس و شهدا،مداح اهل بیت و کارشناس فرهنگی "در رادیو سرو ،مورخ 1401/05/01 ، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سر...
حضور مهمان " آقای محمدرضا واحدی، روایتگر دفاع مقدس " مورخ 1401/04/29

حضور مهمان " آقای محمدرضا واحدی، روایتگر دفاع مقدس " مورخ 1401/04/29

حضور مهمان " آقای محمدرضا واحدی، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو مورخ 1401/۰4/29، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰...
حضور مهمان " آقای رضا اردستانی، روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰4/28

حضور مهمان " آقای رضا اردستانی، روایتگر دفاع مقدس" در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰4/28

حضور مهمان " آقای رضا اردستانی، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو مورخ 1401/04/28، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰۹...
ارتباط تلفنی با" حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی" در رادیو سرو 1401/04/25

ارتباط تلفنی با" حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی" در رادیو سرو 1401/04/25

ارتباط تلفنی با" حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی ، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو ،مورخ 1401/04/25 ، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شم...
ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی "مورخ1401/04/18

ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی "مورخ1401/04/18

ارتباط تلفنی با" آقای عطاالهی ،روایتگر دفاع مقدس و شهدا،مداح اهل بیت و کارشناس فرهنگی "در رادیو سرو ،مورخ 1401/04/18 ، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سر...
ارتباط تلفنی با" حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ1401/04/18

ارتباط تلفنی با" حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ1401/04/18

ارتباط تلفنی با" حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی ،روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو ،مورخ 1401/04/18 ، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره ۳ ...
حضور مهمان " آقای عزیزالله محمدی " مورخ 1401/04/14" در رادیو سرو

حضور مهمان " آقای عزیزالله محمدی " مورخ 1401/04/14" در رادیو سرو

حضور مهمان " آقای عزیزالله محمدی،روایتگر دفاع مقدس ، نویسنده و شاعر ، خبرنگار ، روزنامه نگار و فعال اجتماعی "در رادیو سرو مورخ 1401/۰4/14، جهت دریا...
ارتباط تلفنی با " آقای روزی، روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰4/13

ارتباط تلفنی با " آقای روزی، روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰4/13

ارتباط تلفنی با " آقای روزی، روایتگر دفاع مقدس " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰4/13، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره ۳ را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰۹۱ ا...
ارتباط تلفنی با" حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ 1401/04/11

ارتباط تلفنی با" حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی "مورخ 1401/04/11

ارتباط تلفنی با" حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی ، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو ،مورخ 1401/04/11 ، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شم...
ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی " در رادیو سرو 1401/04/04

ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی " در رادیو سرو 1401/04/04

ارتباط تلفنی با "آقای عطاالهی، روایتگر دفاع مقدس، مداح اهل بیت علیهم السلام، فعال فرهنگی " در رادیو سرو مورخ 1401/04/04، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو ...
ارتباط تلفنی با" آقای عطااللهی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/03/28

ارتباط تلفنی با" آقای عطااللهی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/03/28

ارتباط تلفنی با" آقای عطااللهی ، روایتگر دفاع مقدس ،کارشناس فرهنگی و مداح اهل بیت علیهم السلام "در رادیو سرو ،مورخ 1401/03/28 ، جهت دریافت اپلیکیش...
حضور مهمان " آقای محمدرضا واحدی، روایتگر دفاع مقدس " مورخ 1401/03/24

حضور مهمان " آقای محمدرضا واحدی، روایتگر دفاع مقدس " مورخ 1401/03/24

حضور مهمان " آقای محمدرضا واحدی، روایتگر دفاع مقدس "در رادیو سرو مورخ 1401/۰3/24، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰۲۰...