روایت یک خبرنگار | از مردم، برای مردم...

روایت یک خبرنگار | از مردم، برای مردم...

رسانه KHAMENEI.IR در «روایت یک خبرنگار» مروری بر دیدار بسیجیان با رهبر انقلاب داشته است.
مثبت ۱۰۰ ثانیه | غرب و صیونیسم علیه انتخابات

مثبت ۱۰۰ ثانیه | غرب و صیونیسم علیه انتخابات

«مثبت ۱۰۰ ثانیه» عنوان بسته تصویری است که در صد ثانیه به کاوش در یک نکته مطرح شده از سوی رهبر انقلاب در جریان دیدارها و سخنرانی‌ها می‌پ...
«خط دیدار» رئیس جمهور کوبا

«خط دیدار» رئیس جمهور کوبا

رسانه KHAMENEI.IR در بسته تصویری «خط دیدار»، سرفصل‌های بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار آقای «میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهور ...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 5) عدم احساس عجز و ناتوانی از انجام کارهای بزرگ

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 5) عدم احساس عجز و ناتوانی از انجام کارهای بزرگ

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 7) حفظ امانت بسیج

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 7) حفظ امانت بسیج

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 8) پرهیز از دوقطبی های کاذب

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 8) پرهیز از دوقطبی های کاذب

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 9) استفاده از نیروهای طرّاح

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 9) استفاده از نیروهای طرّاح

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
حادثه ی طوفان الاقصیٰ؛ موجب بی آبرویی فرهنگ و تمدّن غربی

حادثه ی طوفان الاقصیٰ؛ موجب بی آبرویی فرهنگ و تمدّن غربی

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 1) بصیرت افزایی

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 1) بصیرت افزایی

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 2) ابتکار عمل داشتن

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 2) ابتکار عمل داشتن

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 3) از دست ندادن امید به آینده

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 3) از دست ندادن امید به آینده

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان:4) پرهیز از غرور

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان:4) پرهیز از غرور

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 6) پرهیز از کارهای نمایشی

توصیه هایی به بسیج و بسیجیان: 6) پرهیز از کارهای نمایشی

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
ناکامی طرح آمریکایی «خاورمیانه ی جدید»، به خاطر وجود هسته های مقاومت جهانی

ناکامی طرح آمریکایی «خاورمیانه ی جدید»، به خاطر وجود هسته های مقاومت جهانی

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
نفی سلطه ی آمریکا بر منطقه

نفی سلطه ی آمریکا بر منطقه

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
بطلان دوگانه های تحمیلی آمریکایی در منطقه، و رواج دوگانه ی جدید مقاومت و تسلیم

بطلان دوگانه های تحمیلی آمریکایی در منطقه، و رواج دوگانه ی جدید مقاومت و تسلیم

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
حلّ مسئله ی فلسطین با تشکیل حاکمیّت فلسطینی در همه ی سرزمین فلسطین

حلّ مسئله ی فلسطین با تشکیل حاکمیّت فلسطینی در همه ی سرزمین فلسطین

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
حادثه ی طوفان الاقصیٰ؛ حادثه ای مهم و بی نظیر

حادثه ی طوفان الاقصیٰ؛ حادثه ای مهم و بی نظیر

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
«لشکر مخلص خدا» و «مدرسه ی عشق»؛ دو توصیف مهمّ امام خمینی (ره) درباره ی بسیج

«لشکر مخلص خدا» و «مدرسه ی عشق»؛ دو توصیف مهمّ امام خمینی (ره) درباره ی بسیج

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
اقدامات بسیج؛ نشان دهنده ی واقعیّت داشتن توصیفات امام خمینی (ره) درباره ی بسیج

اقدامات بسیج؛ نشان دهنده ی واقعیّت داشتن توصیفات امام خمینی (ره) درباره ی بسیج

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
بسیج؛ یک فرهنگ و یک تفکّر

بسیج؛ یک فرهنگ و یک تفکّر

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
امام خمینی (ره)؛ واجد تمام خصوصیّات تفکّر بسیجی

امام خمینی (ره)؛ واجد تمام خصوصیّات تفکّر بسیجی

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
تشکیل هسته های مقاومت جهانی؛ نمایانگر جنبه ی فراملّی و فرامرزی بسیج

تشکیل هسته های مقاومت جهانی؛ نمایانگر جنبه ی فراملّی و فرامرزی بسیج

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
بسیج؛ یادگار گران بهای امام برای کشور

بسیج؛ یادگار گران بهای امام برای کشور

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
منطق بسیج؛ مقاوم سازیِ حدّاکثریِ کشور در مقابل تهدیدها و خطرها

منطق بسیج؛ مقاوم سازیِ حدّاکثریِ کشور در مقابل تهدیدها و خطرها

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح چهارشنبه ٨آذر با حضور در حسینیه امام خمینی(ره)...
تصویر واقعی از مجموعه های گوناگون ملّت ایران، در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی

تصویر واقعی از مجموعه های گوناگون ملّت ایران، در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...
رهبر انقلاب: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آبروی تمدن و فرهنگ غرب را برد

رهبر انقلاب: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آبروی تمدن و فرهنگ غرب را برد

رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از بسیجیان کشور با اشاره به آثار عملیات طوفان‌الاقصی، فرمودند: حرکت وحشیانه و بی‌حمانه&z...
نماهنگ | همه فهمیدند!

نماهنگ | همه فهمیدند!

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «امروز دیگر همه‌ی دنیا فهمیده‌اند که چرا ورزشکار ایرانی راضی نمیشود در میدان با طرف صهیونیست روبه‌رو ب...
بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان

بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
«خط دیدار» بسیجیان

«خط دیدار» بسیجیان

رسانه KHAMENEI.IR در بسته تصویری «خط دیدار» مروری بر بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان داشته است.
خشم مردم سراسر دنیا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزّه

خشم مردم سراسر دنیا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزّه

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...
توصیه ی دولتهای مسلمان به تکرار نکردن حرف کشورهای غربی درباره ی مردم فلسطین

توصیه ی دولتهای مسلمان به تکرار نکردن حرف کشورهای غربی درباره ی مردم فلسطین

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...
دنیای آینده، دنیای فلسطین

دنیای آینده، دنیای فلسطین

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...
قله های بسیج، سلیمانی و صیادشیرازی و همت و فخری زاده و امثال آنها هستند

قله های بسیج، سلیمانی و صیادشیرازی و همت و فخری زاده و امثال آنها هستند

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
منطق بسیج مقاوم سازی حداکثر کشور در مقابل تهدیدها و خطرها است

منطق بسیج مقاوم سازی حداکثر کشور در مقابل تهدیدها و خطرها است

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
فجایع ۵۰ روز اخیر، فشرده جنایات ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی در فلسطین است

فجایع ۵۰ روز اخیر، فشرده جنایات ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی در فلسطین است

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
جمهوری اسلامی ایران قائل به همه پرسی در فلسطین و نظر مردم است

جمهوری اسلامی ایران قائل به همه پرسی در فلسطین و نظر مردم است

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
از دو قطبی های کاذب بپرهیزید

از دو قطبی های کاذب بپرهیزید

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
مستند کوتاه | پرچمداران

مستند کوتاه | پرچمداران

رسانه KHAMENEI.IR لحظاتی از دیدار و گفت‌وگوی صمیمانه رهبر انقلاب با قهرمانان ورزش ایران در حاشیه دیدار اخیر ورزشکاران را در مستند کوتاه «پرچمداران...
لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره)

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره)

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
شعرخوانی | در غزه از روح حماس آوازه داریم

شعرخوانی | در غزه از روح حماس آوازه داریم

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
حادثه تاریخ ساز طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی است اما آمریکازدایی است

حادثه تاریخ ساز طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی است اما آمریکازدایی است

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
فرهنگ غرب در قضیه جنایت غزه بی آبرو شد

فرهنگ غرب در قضیه جنایت غزه بی آبرو شد

به مناسبت ایام تشکیل سازمان بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) در سال‌ ۱۳۵۸، جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(...
دیدار هزاران نفر از بسیجیان با رهبر انقلاب

دیدار هزاران نفر از بسیجیان با رهبر انقلاب

هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.
عظمت ضربه ی وارده به رژیم صهیونیستی؛ نشانه ی اقتدار مردم غزّه و رزمندگان فلسطینی

عظمت ضربه ی وارده به رژیم صهیونیستی؛ نشانه ی اقتدار مردم غزّه و رزمندگان فلسطینی

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...
دولت آمریکا؛ اداره کننده ی جنایت علیه مردم غزّه

دولت آمریکا؛ اداره کننده ی جنایت علیه مردم غزّه

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...
مظلومیّت و اقتدار توامانِ مردم غزّه

مظلومیّت و اقتدار توامانِ مردم غزّه

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...
جریان سازی فکری و عملی؛ مقصود اصلی از برگزاری بزرگداشتهای شهدا

جریان سازی فکری و عملی؛ مقصود اصلی از برگزاری بزرگداشتهای شهدا

دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان صبح چهارشنبه ۳ آبان ماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انق...