توسعه تجارت ایرانی- عراقی

توسعه تجارت ایرانی- عراقی

پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق در حالی برگزار شد که رفع موانع تجارت و سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی ایرانی وتجار عراقی، از دستاوردهای این سفر ا...