رصد و پایش منابع آب برای سراسر کشور انجام می شود

رصد و پایش منابع آب برای سراسر کشور انجام می شود

هاشم امینی، معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه متناسب با هر وضعی برنامه تأمین آب پایدار...