کنایه غیرمستقیم پوتین به ممنوع شدن راشاتودی در آلمان

کنایه غیرمستقیم پوتین به ممنوع شدن راشاتودی در آلمان

پوتین در جریان کنفرانس مطبوعاتی با آلبرتو فرناندز رئیس جمهور آرژانتین، موفقیت‌های راشاتودی در آرژانتین را برجسته کرد. : نيک رو : http...