سازمان زمین شناسی و اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک

سازمان زمین شناسی و اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک

شبکه خبر- 14 آذر 1402-16:00|بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور هنوز همه خدمات خود را الکترونیک نکرده است. /گزارشی از...
پیک بامدادی: وزارت نیرو و اتصال به  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

پیک بامدادی: وزارت نیرو و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

رادیو ایران -14 آذر 1402-08:15|معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات می گوید وزارت نیرو 100 درصد خدمات خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارئه نکرده ...
وزارت نیرو و اتصال به  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

وزارت نیرو و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکهخبر- 13 آذر 1402-16:00| معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات می گوید وزارت نیرو 100 درصد خدمات خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارئه نکرده است...
خدمات وزارت فرهنگ در پنجره دولت هوشمند

خدمات وزارت فرهنگ در پنجره دولت هوشمند

شبکه یک - 13 آذر 1402-08:00|به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات 64 درصد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل ش...
پیک بامدادی: وزارت نیرو 100درصد خدمات خود را در پنجره ملی دولت هوشمند ارائه نکرد

پیک بامدادی: وزارت نیرو 100درصد خدمات خود را در پنجره ملی دولت هوشمند ارائه نکرد

رادیو ایران - 11 آذر 1402-08:15|معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات می گوید وزارت نیرو 100 درصد خدمات خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارئه نکرده...
بررسی ارائه 100 درصدی خدمات دستگاه ها از طریق پنجره ملی

بررسی ارائه 100 درصدی خدمات دستگاه ها از طریق پنجره ملی

شبکه خبر- 8 آذر 1402-22:00 | جواد موحد- معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ما از مرحله اتصال به پنجره ملی گذار کردیم همه دستگاه‌ها متصل شد...
کم کاری دستگاه ها در ارایه 100 درصدی خدمات خود در پنجره ملی دولت هوشمند

کم کاری دستگاه ها در ارایه 100 درصدی خدمات خود در پنجره ملی دولت هوشمند

شبکه خبر- 6 آذر 1402-17:30| به دلیل کم کاری برخی دستگاه‌ها تاکنون هزار و 939 خدمت از خدمات دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارایه نشده است....
بررسی وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی

بررسی وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی

شبکه یک - 5 آذر 140214:00| متصل نشدن صد درصدی خدمات برخی دستگاه‌ها به درگاه ملی پنجره واحد ؛ جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ...
متصل نشدن 100 درصدی خدمات دستگاه ها به پنجره دولت هوشمند

متصل نشدن 100 درصدی خدمات دستگاه ها به پنجره دولت هوشمند

شبکه یک - 5 آذر 1402-08:00|جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره متصل نشدن 100 درصدی خدمات دستگاه‌ها به درگاه ملی پنجره واحد گفت:...
اتصال 100 درصدی دستگاه ها به درگاه ملی پنجره واحد

اتصال 100 درصدی دستگاه ها به درگاه ملی پنجره واحد

شبکه خبر - 4 آذر 1402-2200 | جواد موحد- معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: باید دستگاه‌های اجرایی پارسال 50 درصد خدمات خود را از طریق پنجر...
متصل نشدن 53 درصد خدمات دستگاه ها به پنجره ملی

متصل نشدن 53 درصد خدمات دستگاه ها به پنجره ملی

شبکه دو- 4 آذر 1402-20:30 | 53 درصد خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌ها به درگاه پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نیستند. معاون دولت الکترونیک سازمان فنا...
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زیر ذره بین

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زیر ذره بین

شبکه یک - 1 آذر 1402-14:00| مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسید، بر اساس قانون دستگاه‌ها باید صد درصد خدمات را در پنج...
پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات

پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات

شبکه خبر- 1 آذر 1402-09:00| مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسید، بر اساس قانون دستگاه‌ها باید صد درصد خدمات را در پنج...
پنجره ملی دولت هوشمند

پنجره ملی دولت هوشمند

شبکه خبر- 30 آبان 1402-22:00| جواد موحد- معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ما از مرحله اتصال گذر کردیم تمرکز ما در سال گذشته بر روی اتصال دست...
امشب پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

امشب پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه دو- 30 آبان 1402-20:30| امشب مهلت اتصال و ارایه خدمات 100 درصدی دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پایان می‌یابد. به گفته معاون دولت ال...
۱۰ دستگاهی که هنوز به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل نشده اند

۱۰ دستگاهی که هنوز به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل نشده اند

رادیو ایران - 30 آبان 1402-08:00| مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند امروز پایان می‌یابد. جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فن...
آخرین روز  مهلت دستگاه ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

آخرین روز مهلت دستگاه ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه خبر- 30 آبان 140207:50|امروز آخرین روز مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. در این باره با جواد موحد معاون دولت الکترونیک...
الزام دستگاه ها به هوشمند کردن 20 درصد خدماتشان تا پایان دی ماه

الزام دستگاه ها به هوشمند کردن 20 درصد خدماتشان تا پایان دی ماه

شبکه یک- 29 آبان 1402-21:00| موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: دستگاه‌ها همچنین باید تا پایان آذر ماه 100 درصد استعلام‌ها...
سلام خبرنگار:  اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک

سلام خبرنگار: اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک

شبکه خبر- 29 آبان 1402-07:45|در پایان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک قرار داریم. در این باره با جواد موحد معاون دولت الکترونی...
آخرین مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند

آخرین مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند

شبکه یک - 29 آبان 1402-08:00|فردا آخرین مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک است. در این باره با کیایی خبرنگار صداوسیما گفتگو شد.
سلام خبرنگار: رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

سلام خبرنگار: رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

شبکه خبر- 18 مهر 1402-07:12| امروز قرار است از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در دادگستری تهران رونمایی شود. در این باره با مازیار مباشری مدیرکل تدوین ضوابط ...
آخرین وضعیت اتصال ها و بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

آخرین وضعیت اتصال ها و بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

شبکه خبر- 10 مرداد 1402-07:12|امروز قرار است اولین جلسه شورای اطلاع رسانی سامانه پنجره واحد برگزار شود. در این باره با مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط ...
عبور شمار کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از مرز 22 میلیون نفر

عبور شمار کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از مرز 22 میلیون نفر

شبکه پنج- 8 مرداد 1402- 18:00 | مدیرکل پایش نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی گفت: از ابتدای فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان تیر مردم بیش از ی...
سخنگوی دولت:  ۹۵ درصد دستگاه ها به سامانه دولت الکترونیک متصل شده اند

سخنگوی دولت: ۹۵ درصد دستگاه ها به سامانه دولت الکترونیک متصل شده اند

شبکه یک - 3 مرداد1 402- 14:00 |بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره پیوستن به سامانه دولت الکترونیک گفت: بیش از ۹۵ درصد دستگاه ها به این سامانه متصل شده اند البته...
اتصال ۹۸ درصدی دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اتصال ۹۸ درصدی دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه خبر- 1 مرداد 142- 07:00 |جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: میزان اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند به ۹۸...
بررسی اتصال 98 درصدی دستگاه ها به پنجره ملی

بررسی اتصال 98 درصدی دستگاه ها به پنجره ملی

شبکه خبر- 31 تیر 1402- 22:00| جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: گام اول در سال گذشته با راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اتص...
پیگیری اتصال مراکز آموزش عالی به پنجره واحد

پیگیری اتصال مراکز آموزش عالی به پنجره واحد

شبکه یک- 29 تیر 1402-21:00|سازمان سنجش آموزش کشور و برخی انشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خلف وعد...
تخلف دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در نپیوستن به  به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

تخلف دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در نپیوستن به به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه دو- 29 تیر 1402-20:30| دانشگاه شریف و دانشگاه تهران هنوز به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشده‌اند. موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطل...
خدمات دولت هوشمند در وزارت راه و شهرسازی

خدمات دولت هوشمند در وزارت راه و شهرسازی

شبکه یک- 24 تیر 1402- 21:00 | دو شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و راه آهن برای اتصال به پنجره ملی دولت الکترونیک آماده شدند. با اتصال این دو شرکت دستگاه‌ه...
مرور اخبار فناوری: از قطع شدن برق دیتا سنتر افرانت تا فروش NFT در پلتفرم ایسام

مرور اخبار فناوری: از قطع شدن برق دیتا سنتر افرانت تا فروش NFT در پلتفرم ایسام

️در این گزارش تصویری مروری داریم بر اخبار فناوری اطلاعات: ️وزیر ارتباطات: من وزیر وصل کردن هستم ️سامانه همتا: رجیستری آیفون ۱۴ دروغ است، فریب نخورید ️تر...
اظهار محل اقامت فقط در سامانه املاک و اسکان

اظهار محل اقامت فقط در سامانه املاک و اسکان

شبکه خبر- 31 خرداد1 402- 11ک30 |رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی گفت: بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت...
16 میلیون نفر در تاسیس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شدند

16 میلیون نفر در تاسیس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شدند

شبکه خبر- 18 خرداد 1402- 17:30| معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: از زمان تاسیس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا کنون بیش از 16 میلیون نفر احراز ...
کدام دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل نشده اند؟

کدام دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل نشده اند؟

شبکه یک - 16 خرداد 1402- 14:00| اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت؛ جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اعلام ای...
سلام خبرنگار : اتصال دستگاه ها به پنجره واحد دولت هوشمند

سلام خبرنگار : اتصال دستگاه ها به پنجره واحد دولت هوشمند

شبکه خبر- 16 خرداد 1402- 07:40| گفتگوی تلفنی با جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره اتصال دستگاه ها به پنجره واحد دولت هوشمند.
اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت

اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت

شبکه خبر- 16 خرداد 1402- 11:00 | اتصال 96 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت؛ جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اعلام ا...
اتصال سازمان سنجش به پنجره واحد دولت الکترونیک؛ به زودی

اتصال سازمان سنجش به پنجره واحد دولت الکترونیک؛ به زودی

شبکه یک 19 فروردین 1402- 14:00|دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با حضور در برنامه صف اول با پذیرش تخلف و تاخیر در اتصال درگاه این سازمان...
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات

شبکه یک- 25 اسفند 1401- 21:00| پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان طرح برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات انتخاب شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در بخ...
یازده میلیون کاربر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت نام کرده اند

یازده میلیون کاربر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت نام کرده اند

شبکه خبر- 15 اسفند 1401- 17:30| معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری ارتباطات گفت: تاکنون یازده میلیون کاربر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت نانم کردند و از...
وزیر ارتباطات: بانک ها از فناوری های بانکداری باز استفاده کنند

وزیر ارتباطات: بانک ها از فناوری های بانکداری باز استفاده کنند

شبکه خبر- 1 اسفند 1401- 10:15| پخش زنده سخنان عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت. وزیر ارتباطات از مدیران بانک ه...
فراخوان مقاله دولت هوشمند و حکمرانی داده

فراخوان مقاله دولت هوشمند و حکمرانی داده

شبکه خبر- 1 بهمن 1401- 17:30 | مرکز پژوهش های مجلس برای ارسال مقاله در زمینه دولت هوشمند و حکمرانی فراخوان داد. علاقمندان می توانند تا 30 بهمن چکیده مقالات خ...
تفاهم نامه بین وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد

تفاهم نامه بین وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد

شبکه پنج - 21 دی 1401-18:00| شهرداری تهران و وزارت نیرو باهدف ارتقا کیفیت خدمت در شهر تهران تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند. محورهای این تفاهم‌نامه د...
پیگیری موضوع پنجره ملی دولت الکترونیک هوشمند

پیگیری موضوع پنجره ملی دولت الکترونیک هوشمند

شبکه خبر- 4 دی 1401- 10:30|اتصال حدود 90 درصد دستگاه ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان آذر محقق شد، این موضوعی است که خبرگزاری صداوسیما از همان آغا...
حذف کاغذبازی برای انجام امور بین دستگاهی

حذف کاغذبازی برای انجام امور بین دستگاهی

شبکه یک - 3 دی 1401- 08:00|«حذف کاغذبازی برای انجام امور بین دستگاهی» این خبری بود که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در برنامه «صف اول» ...
روند اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

روند اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه یک- 1 دی 1401- 21:00| با پایان یافتن آذرماه فرصت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره واحد هوشمند دولت الکترونیکی به آخر رسید بر اساس دستور و پیگیری‌...
اتصال حدود 90 درصد از دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اتصال حدود 90 درصد از دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شبکه خبر - 1 دی 1401- 2200| علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: این طرح را خیلی‌ها می‌گفتند قابل انجام نیست و اکنون می‌بینیم که بخش ع...
دولت هوشمند در دولت سیزدهم

دولت هوشمند در دولت سیزدهم

شبکه یک - 1 دی 1401-14:00پبا پیگیری و تاکیدات رئیس جمهور شمار بیشتری از دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند یعنی حدود 88 درصد. جواد موحد ا...
آخرین وضع اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

آخرین وضع اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

شبکه خبر- 1 دی 1401- 10:50| جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: حدود 12 شهرداری به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شده اند اما متاسفا...
آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند

آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند

شبکه یک 30 آذر 1401- 14:00|امروز آخرین مهلت دستگاه ها در اتصال خدمات پرکاربرد خودشان به پنجره واحد هوشمند دولت الکترونیک است. در این باره با موحد معاون الکت...