جشن دردانه های بهشتی ویژه دختران دارای معلولیت

جشن دردانه های بهشتی ویژه دختران دارای معلولیت

شبکه پنج- 4 خرداد 1402- 18:00 | از جشن دردانه‌های بهشتی تا ده‌ها برنامه آموزشی ویژه دختران دارای معلولیت؛ این جشن با حضور دختران دارای معلولیت جسم...