حضور وکیل بین المللی در دادگاه منافقین فاقد وجاهت قانونی است

حضور وکیل بین المللی در دادگاه منافقین فاقد وجاهت قانونی است

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده ۱۰۴ عضو حقیقی و یک شخصیت حقوقی گروهک منافقین اشاره کرد و گفت: هیچ یک از این متهمان از فرصت قانونی برای تعیین وکیل استفاده نکردند ...