بیشترین خسارت هوش مصنوعی به فرهنگ و هنر است

بیشترین خسارت هوش مصنوعی به فرهنگ و هنر است

یک پژوهشگر ادبی با اعلام اینکه از سال ۲۰۲۰ سرعت پیشرفت هوش مصنوعی را کند کردند، توضیح داد: زیرا متوجه شدند اگر هوش مصنوعی با این سرعت پیشرفت کند، به انسان در...