نوید خبر های خوش برای سهامداران "خدیزل"

نوید خبر های خوش برای سهامداران "خدیزل"

حسین خضری، مدیرعامل شرکت بهمن دیزل در حاشیه نشست خبری دستاوردهای تولید خودرو گروه بهمن در سال 1401 بیان کرد: ما امسال رشد بیش از 120 درصد در تولید و بیش از 3...
"خدیزل" با دنده‌سنگین به صعود درآمدی رسید

"خدیزل" با دنده‌سنگین به صعود درآمدی رسید

"خدیزل" با دنده‌سنگین به صعود درآمدی رسید