افتتاح و بهره برداری از 31 پروژه در شهرستان شهریار در اولین روز هفته دولت

افتتاح و بهره برداری از 31 پروژه در شهرستان شهریار در اولین روز هفته دولت

با حضور مهندس منصوری استاندار تهران انجام شد:: افتتاح و بهره برداری از 31 پروژه در شهرستان شهریار در اولین روز هفته دولت همزمان با اولین روز هفته دولت با حض...
خبرشهر بررسی می کند ! ؟ مطالبات مردم شهریار و پاسخ صریح مسئولان

خبرشهر بررسی می کند ! ؟ مطالبات مردم شهریار و پاسخ صریح مسئولان

خبرشهر بررسی می کند ! ؟ مطالبات مردم شهریار و پاسخ صریح مسئولان
سازه گستر غرب در سوگ زنده یاد مهدی مقدم

سازه گستر غرب در سوگ زنده یاد مهدی مقدم

همراهان ارجمند خبرشهر صدا و تصویر ما را از شهر اندیشه و از مقابل مجموعه بزرگ هایپر استار شرکت سازه گستر غرب استان تهران می بینید و می شنوید با کمال تاسف با ...