خانه های ممنوع المعامله

خانه های ممنوع المعامله

با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند. این خبری است که در روزهای گذشته توسط مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان ا...