حمایت از افشاگران فساد

حمایت از افشاگران فساد

در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم و درخواست مردم، موضوع فساد و برخورد با آن است. به همین دلیل هم نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه 21 اسفند، کلیات طرح ...
وزارت تعاون از سامانه‌های باهم و سوت زنی رونمایی کرد

وزارت تعاون از سامانه‌های باهم و سوت زنی رونمایی کرد

شبکه یک- 13 خرداد 1401- 14:00 | بعد از تأکید دستگاه قضاییه برای حمایت از افشاگران فساد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه‌هایی باهم و سوت زنی را رو...