فیلم کامل | بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

فیلم کامل | بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، صبح چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
الان هم بعد از سه سال همین را تکرار میکنم؛ این مجلس انقلابی است

الان هم بعد از سه سال همین را تکرار میکنم؛ این مجلس انقلابی است

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، صبح چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
نگاه باید نگاه همکاری و هم افزایی باشد

نگاه باید نگاه همکاری و هم افزایی باشد

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، صبح چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
سرافراز وارد مجلس شدید، ان شاءالله سرافراز هم خارج شوید

سرافراز وارد مجلس شدید، ان شاءالله سرافراز هم خارج شوید

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، صبح چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
منافع دنیایی حج: ۱) قوام جامعه

منافع دنیایی حج: ۱) قوام جامعه

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
منافع دنیایی حج: ۲) ارتقاء سطح مدنیّت دنیای اسلام

منافع دنیایی حج: ۲) ارتقاء سطح مدنیّت دنیای اسلام

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
نگاه جهانی و فراسرزمینی به حج

نگاه جهانی و فراسرزمینی به حج

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
اطّلاع از وضعیّت دنیا؛ وظیفه ای همگانی

اطّلاع از وضعیّت دنیا؛ وظیفه ای همگانی

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
حج؛ اعلام عدم قبول تمایزهای موجود در دنیا از سوی اسلام

حج؛ اعلام عدم قبول تمایزهای موجود در دنیا از سوی اسلام

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
لزوم فرهنگ سازی در زمینه ی فواید و اسرار حج

لزوم فرهنگ سازی در زمینه ی فواید و اسرار حج

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
شناساندن، معرّفی و عمل به ظرفیّتهای عظیم حج

شناساندن، معرّفی و عمل به ظرفیّتهای عظیم حج

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
فیلم کامل | بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب

فیلم کامل | بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب

در آستانه‌‌ی اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه ...
اولین مطلب؛ سپاس و قدردانی از جامعه ی معلمان

اولین مطلب؛ سپاس و قدردانی از جامعه ی معلمان

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
کار معلم؛ مهم ترین کار در کشور

کار معلم؛ مهم ترین کار در کشور

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
انتظارات از معلّمان: 1- توجّه به شاگرد، همچون توجّه به فرزند خود

انتظارات از معلّمان: 1- توجّه به شاگرد، همچون توجّه به فرزند خود

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
انتظارات از معلّمان: ۳- اهتمام به حضور دانش آموزان در مدرسه

انتظارات از معلّمان: ۳- اهتمام به حضور دانش آموزان در مدرسه

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
انتظارات از معلّمان: ۴- زنده کردن احساس هویّت ایرانی و اسلامی و شخصیّت ملّی

انتظارات از معلّمان: ۴- زنده کردن احساس هویّت ایرانی و اسلامی و شخصیّت ملّی

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
لزوم احساس مسئولیّت در قبال معلّمان، در ابعاد گوناگون

لزوم احساس مسئولیّت در قبال معلّمان، در ابعاد گوناگون

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
لزوم فهم اهمّیّت دستگاه حیاتی آموزش وپرورش در نظام مدیریّت کشور و پیشرفت کشور

لزوم فهم اهمّیّت دستگاه حیاتی آموزش وپرورش در نظام مدیریّت کشور و پیشرفت کشور

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
اهمیت ثبات در مدیریّت آموزش وپرورش

اهمیت ثبات در مدیریّت آموزش وپرورش

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
ضرورت انطباق نظام آموزشی و ساختاری آموزش وپرورش با نیازهای کشور

ضرورت انطباق نظام آموزشی و ساختاری آموزش وپرورش با نیازهای کشور

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
نکاتی درباره ی سند تحوّل: ۱. لزوم به روزرسانی دائمی آن

نکاتی درباره ی سند تحوّل: ۱. لزوم به روزرسانی دائمی آن

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
نکاتی درباره ی سند تحوّل: ۲- تنظیم نقشه ی راه برای اجرای سند

نکاتی درباره ی سند تحوّل: ۲- تنظیم نقشه ی راه برای اجرای سند

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
نکاتی درباره ی سند تحوّل: ۳- حمایت دولت و مجلس از اجرای سند

نکاتی درباره ی سند تحوّل: ۳- حمایت دولت و مجلس از اجرای سند

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
نکاتی درباره ی سند تحوّل: 4- ایجاد نکردن بدیل برای سند

نکاتی درباره ی سند تحوّل: 4- ایجاد نکردن بدیل برای سند

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
نکاتی درباره ی سند تحوّل: 5- وجود شاخصهای قابل اندازه گیری در نقشه ی راه سند

نکاتی درباره ی سند تحوّل: 5- وجود شاخصهای قابل اندازه گیری در نقشه ی راه سند

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
اهمّیّت جذب معلّم کارآمد و متعهّد برای آموزش وپرورش

اهمّیّت جذب معلّم کارآمد و متعهّد برای آموزش وپرورش

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
رصد شایستگی های معلّمان در طول خدمت

رصد شایستگی های معلّمان در طول خدمت

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
استفاده از معلّمان مجرّب مؤمن قدیمی

استفاده از معلّمان مجرّب مؤمن قدیمی

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
اهمّیّت کتابهای درسی در آموزش وپرورش

اهمّیّت کتابهای درسی در آموزش وپرورش

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
ردّ مسئله ی برون سپاری در نظام آموزش وپرورش

ردّ مسئله ی برون سپاری در نظام آموزش وپرورش

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
لزوم تقویت و ارتقاء مدارس دولتی

لزوم تقویت و ارتقاء مدارس دولتی

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
استفاده از مدارس غیر دولتی، در کنار نظارت بر آنها

استفاده از مدارس غیر دولتی، در کنار نظارت بر آنها

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
ضرورت توجّه به امور پرورشی و رساندن آن به محیط مدارس

ضرورت توجّه به امور پرورشی و رساندن آن به محیط مدارس

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
ایجاد جذّابیّت در کارهای پرورشی مدارس

ایجاد جذّابیّت در کارهای پرورشی مدارس

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
گرامیداشت یاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

گرامیداشت یاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
انتظارات از معلّمان: ۲- تشویق دانش آموزان به حضور در مراکز برکت آفرین

انتظارات از معلّمان: ۲- تشویق دانش آموزان به حضور در مراکز برکت آفرین

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
تحقق کارها و برنامه ها با داشتن همّت، کاردانی، پیگیری

تحقق کارها و برنامه ها با داشتن همّت، کاردانی، پیگیری

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
بیانات رهبر انقلاب در دیدار معلمان

بیانات رهبر انقلاب در دیدار معلمان

هم‌زمان با سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلّم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح سه‌شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با ...
تحت تأثیر دشمن قرار نگرفتن و مرزبندی با دشمن؛ جهاد بزرگ جامعه ی کارگری

تحت تأثیر دشمن قرار نگرفتن و مرزبندی با دشمن؛ جهاد بزرگ جامعه ی کارگری

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
اهمّیّت مسئله ی تولید کار و اشتغال

اهمّیّت مسئله ی تولید کار و اشتغال

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
بیکاری؛ منشأ اصلی بسیاری از آسیب های اجتماعی

بیکاری؛ منشأ اصلی بسیاری از آسیب های اجتماعی

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
لزوم برقراری رابطه ی مستقیم بین کار و درآمد

لزوم برقراری رابطه ی مستقیم بین کار و درآمد

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
مبارزه با فساد؛ نیازمند فرهنگ سازی

مبارزه با فساد؛ نیازمند فرهنگ سازی

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
ایستادگی و مقابله با زورگویان خارجی، در گرو مبارزه با مفاسد داخلی

ایستادگی و مقابله با زورگویان خارجی، در گرو مبارزه با مفاسد داخلی

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
ارتقاء وضعیّت کشور در گرو ارتقاء وضعیت کارگر

ارتقاء وضعیّت کشور در گرو ارتقاء وضعیت کارگر

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
کارگر، ستون فقرات تولید کشور

کارگر، ستون فقرات تولید کشور

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...
سهم عادلانه از درآمد کار برای کارگر و کارفرما

سهم عادلانه از درآمد کار برای کارگر و کارفرما

در دومین ماه از سال «مهار تورم، رشد تولید» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح شنبه (۱۴۰۲/۰۲/۰۹) با حضور در حسینیه امام ...