جلسه پایان نامه  محکوم امنیتی در دانشگاه تهران با رنگ و بوی تجزیه طلبی!

جلسه پایان نامه محکوم امنیتی در دانشگاه تهران با رنگ و بوی تجزیه طلبی!

حضور یک محکوم امنیتی با لباس تروریستهای پژاک در دانشگاه تهران و دفاع از پایان‌نامه‌اش حواشی زیادی را ایجاد کرده است.
بررسی لایحه بودجه 1402 در هیئت دولت پایان یافت

بررسی لایحه بودجه 1402 در هیئت دولت پایان یافت

شبکه یک - 27 آذر 1401- 21:00| رئیس‌جمهور در جلسه پایانی بررسی لایحه بودجه سال آینده با اشاره به لزوم توجه به افزایش بهره‌وری در دستگاه‌ها آن ر...