فرایند صدور ابلاغیه، ظرفیت های ایجاد شده و حمایت های معاونت از تولید بار اول

فرایند صدور ابلاغیه، ظرفیت های ایجاد شده و حمایت های معاونت از تولید بار اول

فرایند صدور ابلاغیه، ظرفیت های ایجاد شده و حمایت های معاونت از تولید بار اول
شرح قانون تولید بار اول

شرح قانون تولید بار اول

شرح قانون تولید بار اول
حل مشکلات شرکت های نوپا به کمک قانون تولید بار اول

حل مشکلات شرکت های نوپا به کمک قانون تولید بار اول

حل مشکلات شرکت های نوپا به کمک قانون تولید بار اول
نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ تولید بار اول (ویدئو کامل)

نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ تولید بار اول (ویدئو کامل)

نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ تولید بار اول (ویدئو کامل)
نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول(سخنران؛ دکتر پرج)

نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول(سخنران؛ دکتر پرج)

نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول(سخنران؛ دکتر پرج)
نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول (پرسش و پاسخ)

نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول (پرسش و پاسخ)

نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول (پرسش و پاسخ)
تیزر پنجمین نشست نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول

تیزر پنجمین نشست نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول

تیزر پنجمین نشست نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان؛ جایگاه تولید بار اول
حمایت از شرکت های دانش بنیان و ساخت قطعات داخل توسط شرکت مادر تخصص برق حرارتی

حمایت از شرکت های دانش بنیان و ساخت قطعات داخل توسط شرکت مادر تخصص برق حرارتی

شبکه یک- 9 آذر 1401- 17:45| علی عیسی پور مدیرکل دفتر فناوری و بومی‌سازی تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از همان ابتدای ...
معرفی کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معرفی کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معرفی کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری