تهدیدات اسرائیل به شورای حکام رسید

تهدیدات اسرائیل به شورای حکام رسید

کشورهای غربی که در آخرین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای مشترک درباره مسائل سیاسی پادمانی ایران نسبت به صدور قطعنامه ...