تحلیل توافق ایران و عربستان

تحلیل توافق ایران و عربستان

بعد از توافق ایران و عربستان، سوالات مهمی در ارتباط با عادی سازی روابط دو کشور رقیب در منطقه غرب آسیا ایجاد شد. به خاطر همین به سراغ ابوالفضل ظهره‌وند، ...