اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس

شبکه خبر- 5 بهمن 1401- 13:00 |نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کردند.
اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای تامین نظر شورای نگهبان

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای تامین نظر شورای نگهبان

شبکه خبر- 5 بهمن 1401- 08:55| پخش زنده بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای تامین نظر شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی.
مکلف شدن سازمان تأمین اجتماعی به بیمه کردن کارگران ساختمانی

مکلف شدن سازمان تأمین اجتماعی به بیمه کردن کارگران ساختمانی

شبکه خبر- 6 آذر 1401- 18:00| مجلس شورای اسلامی به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را حذف کرد. نم...
مجلس؛ از سازمان شانگهای تا بیمه کارگران ساختمانی

مجلس؛ از سازمان شانگهای تا بیمه کارگران ساختمانی

شبکه یک - 6 آذر 1401- 14:00|نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با پیوستن ایران به سازمان شانگهای موافقت کردند. موافقت با طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی...
بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (1)

بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (1)

شبکه خبر- 6 آذر 1401- 08:40| پخش زنده بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی . (1)
بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (2)

بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (2)

شبکه خبر- 6 آذر 1401- 09:11| پخش زنده بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی . (2)
رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی  (3)

رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (3)

شبکه خبر- 25 آبان 1401- 10:12| پخش زنده رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی.(3)
جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

شبکه خبر- 25 آبان 1401- 11:00|اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی گزارش می دهد.
رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی(1)

رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی(1)

شبکه خبر- 25 آبان 1401- 08:40| پخش زنده رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی. (1)
رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی  (2)

رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (2)

شبکه خبر- 25 آبان 1401- 09:45| پخش زنده رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی.(2)
گره کور بیمه کارگران ساختمانی

گره کور بیمه کارگران ساختمانی

اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به یکی از چالش‌های اصلی سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده؛ چرا که از آذرماه سال ۹۹ که این قانون در دستور کار قرار گرفت ت...
علت بازگشت طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس

علت بازگشت طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس

شبکه یک - 16 فروردین 1401 - 14:00 پمحمد بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره علت بازگشت طرح اصلاح قانون بیمه ک...
ارجاع طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس

ارجاع طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس

شبکه خبر- 16 فروردین 1401 - 13:00 |نمایندگان مجلس، طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را برای چکش کاری بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
پیگیری نمایندگان از برنامه ریزی وزرا برای سال 1401

پیگیری نمایندگان از برنامه ریزی وزرا برای سال 1401

شبکه یک -15 فروردین 1401- 21:00 | نمایندگان مجلس در جلسه علنی در سال 1401 علاوه بر بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی جلسات کمیسیون‌ه...
بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس

بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس

شبکه یک - 15 فروردین 1401 - 14:00 | امروز نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند. نیکزاد نایب رئیس مجلس با اشاره به اصلاح مصوبه...
بیمه  یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی

بیمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی

رادیو ایران - 7 بهمن 1400- 08:00 | با اصلاح و ابلاغ ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی شرایط برای بیمه شدن جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری این کارگران فراهم...
بیمه نیمی از کارگران ساختمانی در کشور

بیمه نیمی از کارگران ساختمانی در کشور

شبکه خبر - 4 بهمن 1400 - 18:30| احمد زارعی، دبیر کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی: از یک میلیون و 500 هزار کارگر ساختمانی در کشور حدود 800 هزار ک...