"پارسیان" ایستاده بر قله درآمدزایی

"پارسیان" ایستاده بر قله درآمدزایی

شرکت بیمه پارسیان در بهمن‌ماه موفق به ثبت درآمد ۷۷۸ میلیاردتومانی شد و تا به این لحظه به بالاترین میزان درآمدزایی در سال جاری رسید.
تراز مثبت ۱۸ درصدی "پارسیان" در آبان ماه

تراز مثبت ۱۸ درصدی "پارسیان" در آبان ماه

درآمد آبان ماه بیمه پارسیان در کنار ماه گذشته ایستاد؛ بیشترین میزان درآمدزایی "پارسیان" در آبان ماه سال جاری مربوط به رشته بیمه «ثالث اجباری...
ثبت تراز مثبت ۴۱ درصدی "پارسیان" در مهرماه

ثبت تراز مثبت ۴۱ درصدی "پارسیان" در مهرماه

بیمه پارسیان در عملکرد تجمیعی خود تا پایان مهرماه توانست به تراز مثبت ۷۴ درصدی در این دوره دست پیدا کند. شرکت بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره...
رشد ۵۱ درصدی عملکرد بیمه پارسیان

رشد ۵۱ درصدی عملکرد بیمه پارسیان

رشد ۵۱ درصدی عملکرد بیمه پارسیان