گزارش بازار رمرزارزها

گزارش بازار رمرزارزها

شبکه خبر- 7 آبان 1402-18:30| ارزش بازار رمزارزها در مقایسه با روز گذشته افزایش یافت و عصر امروز به یک تریلیون و260 میلیارد دلار رسید. بیتکوین همچنان در کانال...
افزایش ارزش بازار رمزارزها

افزایش ارزش بازار رمزارزها

شبکه خبر- 2 آبان 1402-18:30| ارزش بازار رمزارزها در مقایسه با روز گذشته 9/71 درصد افزایش یافت و عصر امروز به یک تریلیون و 270 هزار دلار رسید. بیتکوین نیز در...
گزارش روزانه رمزارزها

گزارش روزانه رمزارزها

شبکه خبر- 25 مهر 1402-18:30| ارزش بازار رمزارزها در مقایسه با روز گذشته 0/55 درصد افزایش داشت و ظهر امروز به یک تریلیون و 90 میلیارد دلار رسید. بیتکوین روز گ...
ارزش بازار رمزارزها تا محدوده دوماه و نیم قبل کاهش یافت

ارزش بازار رمزارزها تا محدوده دوماه و نیم قبل کاهش یافت

شبکه خبر- 20 شهریور 1402- 18:30| ارزش بازار رمرزارزها امروز با 1/23 درصد کاهش به یک تریلیون و 30 میلیارد دلار رسید. بیتکوین نسبت به دیروز 0/6 درصد کاهش قیمت...
تثبیت قیمت در بازار رمزارزها

تثبیت قیمت در بازار رمزارزها

شبکه خبر- 19 شهریور 1402- 18:00 |بازار رمزارزها در مقایسه با روز گذشته 0/6 درصد کاهش قیمت داشت. ارزش بازار رمزارزها عصر امروز به یک تریلیون و 40 میلیارد دلا...
بازار رمزارها در دوران رکود

بازار رمزارها در دوران رکود

شبکه خبر- 13 شهریور 1402- 18:30| ارزش بازار رمزارزها امروز 0/14 درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافت. ارزش بازار رمزارزها عصر امروز به یک تریلیون و 44 میلیارد ...
روندی صعودی بازار رمزارزها

روندی صعودی بازار رمزارزها

شبکه خبر- 8 شهریور 1402- 18:30| ارزش بازار رمزارزها در مقایسه با دیروز 4/13 درصد افزایش یافت و عصر امروز به یک تریلیون 90 میلیون دلار رسید. بیتکوین هم رشدی 5...
ارزش بازار رمزارزها به پایین ترین میزان در دو ماه اخیر رسید

ارزش بازار رمزارزها به پایین ترین میزان در دو ماه اخیر رسید

شبکه خبر- 28 مرداد 1402- 18:30| ارزش بازار رمزارزها امروز با کاهش 1/42 درصدی به یک تریلیون و 47 میلیارد دلار رسید. بیتکوین هم پس از دو ماه ریزش کرد به کانال...
روند افزایشی بازار رمز ارزها

روند افزایشی بازار رمز ارزها

شبکه خبر- 12 تیر 1402- 18:30 | ارزش بازار رمزارزها با 0/75 درصد افزایش عصر امروز به یک تریلیون و 210 میلیارد دلار رسید. بیتکوین همچنان در میانه محدوده 30 هزا...
گزارش بازار رمزارزها

گزارش بازار رمزارزها

شبکه خبر- 27 خرداد 1402- 18:30| ارزش بازار رمزارزها امروز با 3/5 افزایش یافت و به یک تریلیون و 69 میلیون دلار رسید. بیتکوین از روز پنجشنبه گذشته روند صعودی ...
گزارشی از بازار رمزارزها

گزارشی از بازار رمزارزها

شبکه خبر- 16 خرداد 1402- 18:30 ارزش بازار رمزارزها امروز 4 درصد کاهش یافت و به یک تریلیون 84 هزار دلار رسید بیتکوین از روز دوشنبه وارد مدار کاهشی شد و 4 درصد...
بررسی اخبار رمزارزها در ایران و جهان و آشنایی با مفهوم تغیرناپذیری و آزادی خواهی

بررسی اخبار رمزارزها در ایران و جهان و آشنایی با مفهوم تغیرناپذیری و آزادی خواهی

تغیرناپذیری در بیت‌کوین، یکی از بنیادی‌ترین مفاهیمی است که بسیاری از ارزش‌های شبکه بیت‌کوین به‌واسطه آن شکل گرفته است به همین بهانه...
گزارش روزانه بازار رمزارزها

گزارش روزانه بازار رمزارزها

شبکه خبر- 5 اردیبهشت 1402- 18:30| ارزش بازار رمزارزها عصر امروز 0/6 درصد نسبت به روز قبل کاهش یافت و یک تریلیون 150 میلیارد دلار رسید. بیتکوین همچنان در مسیر...
روند رو به رشد بازار رمز ارزها

روند رو به رشد بازار رمز ارزها

شبکه خبر- 28 فروردین 1402- 18:30| بازار رمز ارزها در هفته گذشته رونق نسبی تجربه کرد و برخی از شاخص‌ها در مقایسه با چند ماه گذشته جابه‌جا شدند ارزش...
روز منفی بازار رمز ارزها

روز منفی بازار رمز ارزها

شبکه خبر- 18 آبان 1401- 18:30| ارزش بازار رمز ارزها امروز با روند کاهشی به 860 میلیارد دلار رسید به دنبال سقوط بیش از 50 درصد توکن، بیتکوین دچار تغییرات زیا...
متاراد 31: گذر از پول داشتن به سرمایه داشتن!

متاراد 31: گذر از پول داشتن به سرمایه داشتن!

پوشش رسانه‌ای اولین‌ نمایشگاه متاراد کاری‌ از آرش سروری با حمایت: خانه بلاکچین ایران و اکسفا با تشکر از: مرکز کار‌ ايران علی زنجانی سعی...