تجار با حمل و نقل ترکیبی، سریع و ارزان و بدون کشور واسط به روسیه دسترسی دارند

تجار با حمل و نقل ترکیبی، سریع و ارزان و بدون کشور واسط به روسیه دسترسی دارند

تجار با حمل و نقل ترکیبی، سریع و ارزان و بدون کشور واسط به روسیه دسترسی دارند به گزارش پرتال حمل و نقل، امین افقی معاون سابق اموربندری و حوزه خزر سازمان منط...
بندر کاسپین یک بندر راهبردی در مناسبات ترانزیتی است

بندر کاسپین یک بندر راهبردی در مناسبات ترانزیتی است

ایران محل تلاقی کریدورهای شمال جنوب - شرق به غرب و شمال غربی و جنوب شرقی است مجتمع بندری کاسپین یک بندر راهبردی در مناسبات ترانزیتی، حمل و نقلی دریای خزر م...
بهره برداری از راه آهن رشت  بندر کاسپین در سال ۱۴۰۲

بهره برداری از راه آهن رشت بندر کاسپین در سال ۱۴۰۲

بهره برداری از راه آهن رشت بندر کاسپین در سال ۱۴۰۲