حراج میراث ایران؛ شایعه یا واقعیت؟!

حراج میراث ایران؛ شایعه یا واقعیت؟!

روزهای گذشته صندوق توسعه صنایع دستی و احیاء بناهای تاریخی لیستی از مزایده ۱۹ بنای تاریخی با هدف مرمت و بهره برداری بخش خصوصی منتشر کرد؛در پی جریان سازی رسانه...
فیلم لحظه تخریب بنای تاریخی با مازراتی / پسر جوان دستگیر شد

فیلم لحظه تخریب بنای تاریخی با مازراتی / پسر جوان دستگیر شد

پسر جوان سوار بر مازراتی اقدام به تخریب بنای تاریخی در ایتالیا کرد. : نيک رو : https://www.nikru.ir/social/medicine-spirituality