فیلم/ نمایشگاه جهادی بعلبک

فیلم/ نمایشگاه جهادی بعلبک

فیلم/ نمایشگاه جهادی بعلبک
تخت جمشید لبنانی ها!

تخت جمشید لبنانی ها!

تخت جمشید لبنانی ها!
«سلام فرمانده» در بعلبک لبنان

«سلام فرمانده» در بعلبک لبنان

«سلام فرمانده» در بعلبک لبنان سرود «سلام فرمانده» با حضور پرشور لبنانی ها در ورزشگاه «بعلبک» برگزار شد. اجرای این سرود در...