باشگاه صدتایی ها، برای دهه هشتادی ها

باشگاه صدتایی ها، برای دهه هشتادی ها

همزمان با سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب، مرحله جدید باشگاه کتابخوانی ۱۰۰ تایی‌ها توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اجرا شد. این طرح در تابس...