نظر بادامچیان درباره آرایش انتخاباتی جریانات سیاسی، مواضع میرسلیم و مافیای خودرو

نظر بادامچیان درباره آرایش انتخاباتی جریانات سیاسی، مواضع میرسلیم و مافیای خودرو

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح آرایش انتخاباتی گروه های سیاسی ۶ ماه مانده به انتخابات، مواجهه میرسلیم با مافیای خودرو، بیانیه گام...