شرکت های رگولاتوری و شرکت های بالا دستی ساز و کار مشخصی ندارند

شرکت های رگولاتوری و شرکت های بالا دستی ساز و کار مشخصی ندارند

امیر خیام نکویی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک هامون در حاشیه هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران ضمن بیان اینکه چالش های صنعت پرداخت ناشی از نوپا بودن این صنعت است...