نگاهی به اظهارات اخیر مقامات افغانستان در باره آب هیرمند

نگاهی به اظهارات اخیر مقامات افغانستان در باره آب هیرمند

بعد از اخطار روز گذشته رئیس جمهور به مقامات افغانستان در ارتباط با آزادی سازی آب هیرمند، هیئت حاکمه این کشور در بیانیه‌ای به این اظهارات واکنش نشان داد....