استاندار فارس در سومین جلسه شورای عالی تعاون استان فارس:

استاندار فارس در سومین جلسه شورای عالی تعاون استان فارس:

دکتر محمد هادی ایمانیه با اشاره به اینکه استان فارس در صنایع دستی و توریسم درمانی سرآمد و پیشتاز است؛ خواستار حمایت ویژه معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه ...
مأموریت رئیس جمهور به دستگاه ها برای اشتغال جوانان وزنان سرپرست خانوار

مأموریت رئیس جمهور به دستگاه ها برای اشتغال جوانان وزنان سرپرست خانوار

شبکه یک- 3 آبان 1401- 21:00| آقای رئیسی در جلسه شورای عالی اشتغال سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و نظارت ویژه در نحوه مصرف ...
ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس به ریاست دکتر ایمانیه برگزار شد.

ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس به ریاست دکتر ایمانیه برگزار شد.

ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس به ریاست دکتر ایمانیه برگزار شد. در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله شرکت های دانش بنیان و اشتغال جوانان مورد بررسی قرار ...
وعده‌های عوامفریبانه نامزد‌های ریاست جمهوری فرانسه

وعده‌های عوامفریبانه نامزد‌های ریاست جمهوری فرانسه

افزایش قدرت خرید، اشتغال جوانان، کاهش مالیات، افزایش حقوق بازنشستگی و کاهش سن آن، پرداخت پاداش سالانه به کارمندان و کارگران و پرداخت حقوق به جوانان و دانشجوی...
پیک نیمروزی: پیامی درباره  افزایش سن بازنشستگی

پیک نیمروزی: پیامی درباره افزایش سن بازنشستگی

رادیو ایران - 30 آذر 1400- 14:00 | پیامکی درباره طرح های دولتی از جمله افزایش سن بازنشستگی و تاثیر آن در اشتغال جوانان.