مسدود سازی 14 حلقه چاه غیر مجاز در اسلام شهر و شهریار

مسدود سازی 14 حلقه چاه غیر مجاز در اسلام شهر و شهریار

شبکه پنج- 16 مهر 1401- 18:00 | سرپرست امور منابع آب اسلام شهر از مسدود سازی 9 حلقه چاه غیر مجاز به عمق 475 متر و آبدهی 10.5 لیتر در ثانیه با دستور قضایی خبر ...