19 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

19 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین‌ماه 1402 | پادکست شماره 19 مهمترین خبرهای پادکست شماره 19: همنورد الناز رکابی ممنوع ...
21 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402

21 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402 | پادکست شماره 21 همکاران این پادکست خبری ( شماره 21 ) : گویندگان : همنوردان فاطمه ...
اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | پادکست شماره 21

اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | پادکست شماره 21

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402 همکاران این پادکست خبری ( شماره 21 ) : گویندگان : همنوردان فاطمه طرقه، سیدقاسم میرس...