41 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 11 آذر ماه 1402

41 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 11 آذر ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 11 آذر ماه 1402 | پادکست خبری شماره 41 مهمترین سرخط خبرها: توضیحات اورژانس در مورد رهاشدن یک مصدوم در کوه یاف...
40 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 04 آذر ماه 1402

40 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 04 آذر ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 04 آذر ماه 1402 | پادکست خبری شماره 40 مهمترین سرخط خبرها: اولین مدرسه امداد ونجات در شهرستان آباده استان فار...
39 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 27 آبان ماه 1402

39 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 27 آبان ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 27 آبان ماه 1402 | پادکست خبری شماره 39 مهمترین سرخط خبرها: 8 هزار امدادگر تازه نفس به کمک مردم می آیند آموزش...
38 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 20 آبان ماه 1402

38 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 20 آبان ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 20 آبان ماه 1402 | پادکست خبری شماره 38 مهمترین سرخط خبرها: آغاز به کار طرح زمستانه هلال احمر با به کارگیری ٢٠٠...
37 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 13 آبان ماه 1402

37 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 13 آبان ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 13 آبان ماه 1402 | پادکست خبری شماره 37 مهمترین سرخط خبرها: هیچ‌گونه غرق شدگی در سواحل شهرستان رشت نداشت...
36 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 6 آبان ماه 1402

36 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 6 آبان ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 6 آبان ماه 1402 | پادکست خبری شماره 36 مهمترین سرخط خبرها: سازمان امداد و نجات : نیازمند راه‌اندازی ۵۰...
35 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 29 مهرماه 1402

35 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 29 مهرماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 29 مهرماه 1402 | پادکست خبری شماره 35 مهمترین سرخط خبرها: نجات بموقع دو طبیعت گرد توسط هیئت کوهنوردی شهرستان پی...
34 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 22 مهرماه 1402

34 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 22 مهرماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 22 مهرماه 1402 | پادکست خبری شماره 34 مهمترین سرخط خبرها: سقوط گردشگر لاهیجانی هنگام صعود به قله درفک پس از پ...
33 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 15 مهرماه 1402

33 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 15 مهرماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 15 مهرماه 1402 | پادکست خبری شماره 33 مهمترین سرخط خبرها: افتتاح نخستین پایگاه اورژانس بانوان شمال شرق کشور در ن...
32 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 8 مهرماه 1402

32 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 8 مهرماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | یکم مهرماه 1402 | پادکست خبری شماره 32 مهمترین سرخط خبرها: کلنگ‌ احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کَ...
31 | شنبه ها اخبار هلال احمر | یکم مهرماه 1402

31 | شنبه ها اخبار هلال احمر | یکم مهرماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | یکم مهرماه 1402 | پادکست خبری شماره 31 مهمترین سرخط خبرها: ۲۲ عملیات امدادرسانی هلال احمر در ارتفاعات سبلان نج...
30 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 24 تیرماه 1402

30 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 24 تیرماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 24 تیرماه 1402 | پادکست شماره 30 همکاران این پادکست خبری ( شماره 30 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، آید...
29 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 03 تیرماه 1402

29 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 03 تیرماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 03 تیرماه 1402 | پادکست شماره 29 همکاران این پادکست خبری ( شماره 29 ) : گوینده و گردآورنده اخبار : همنورد آیدا ...
28 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 27 خرداد ماه 1402

28 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 27 خرداد ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 27 خرداد ماه 1402 | پادکست شماره 28 همکاران این پادکست خبری ( شماره 28 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، ...
2۷ | شنبه ها اخبار هلال احمر | ۲۰ خرداد ماه 1402

2۷ | شنبه ها اخبار هلال احمر | ۲۰ خرداد ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | ۲۰ خرداد ماه 1402 | پادکست شماره 2۷ همکاران این پادکست خبری ( شماره 2۷ ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، ...
26 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 13 خرداد ماه 1402

26 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 13 خرداد ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 13 خرداد ماه 1402 | پادکست شماره 26 همکاران این پادکست خبری ( شماره 26 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، ...
20 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 9 اردیبهشت ماه 1402

20 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 9 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 9 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 20 همکاران این پادکست خبری ( شماره 20 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد...
22 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 16 اردیبهشت ماه 1402

22 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 16 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 22 همکاران این پادکست خبری ( شماره 22 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
23 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 23 اردیبهشت ماه 1402

23 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 23 همکاران این پادکست خبری ( شماره 23 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
24 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 30 اردیبهشت ماه 1402

24 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 30 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 24 همکاران این پادکست خبری ( شماره 24 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
25 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 6 خرداد ماه 1402

25 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 6 خرداد ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 6 خرداد ماه 1402 | پادکست شماره 25 همکاران این پادکست خبری ( شماره 25 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، آ...
24 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402

24 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 24 همکاران این پادکست خبری ( شماره 24 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
23 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

23 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 23 همکاران این پادکست خبری ( شماره 23 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 23 همکاران این پادکست خبری ( شماره 23 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 22

اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 22

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402؛ همکاران این پادکست خبری ( شماره 22 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، آیدا زمانی؛ گر...
اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 20

اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 20

اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 20