استفاده از هوش مصنوعی و بررسی انتخابات اتحادیه مشاورین املاک

استفاده از هوش مصنوعی و بررسی انتخابات اتحادیه مشاورین املاک

انتخابات اتحادیه املاک در اسفند ماه سال 1401 انجام شد ولی متاسفانه بنا به دلائل نامعلوم تا هم اکنون هیئت رئیسه منتخب مردم نتوانسته اند بر کرسی قدرت تکیه بزنن...
گروه برترین برنده انتخابات اتحادیه مشاورین املاک شهرستان شهریار شد

گروه برترین برنده انتخابات اتحادیه مشاورین املاک شهرستان شهریار شد

گروه برترین برنده انتخابات اتحادیه مشاورین املاک شهرستان شهریار گردید نتیجه انتخابات نهم اسفند اتحادیه املاک شهرستان شهریار 1- واحد کریمی باکسب 350 رای ...
طرح ویژه ساماندهی  اصناف از اتحادیه املاک کلید خورد

طرح ویژه ساماندهی اصناف از اتحادیه املاک کلید خورد

طرح ویژه ساماندهی اصناف از اتحادیه املاک کلید خورد